PEDAGOGISCH BELEID

Vanuit Nanny Home Nederland willen wij de kinderen de mogelijkheid bieden op te groeien tot evenwichtige mensen die hun talenten onderkennen, maar tegelijkertijd respect hebben voor andere mensen met andere waarden en normen. Hiervoor hanteren wij de 4 opvoedingsdoelen volgens Prof. Riksen-van Walraven.

1. Emotionele veiligheid

Hiermee bedoelen wij dat het kind zich veilig voelt bij een vertrouwde persoon die het kind begrijpt;

2. Persoonlijke competentie

Het kind moet de kans krijgen om te zijn wie het is, met zijn eigen kwaliteiten, met zijn eigen grenzen en wat het kan en wil;

3. Sociale competentie

Het kind leert om te gaan met andere kinderen en volwassenen, samenwerken en delen en om deel te zijn van een groep;

4. Waarden en normen

Het kind leert dat samenleven betekent dat er sociale verkeersregels zijn, dat er afspraken en regels zijn.

Voor het gehele Pedagogische Plan kunt u contact opnemen met Nanny Home Nederland.