WERKWIJZE OUDERS

Werkwijze Nanny Home Nederland

Wanneer u op zoek bent naar kinderopvang inventariseren wij in eerste instantie op basis van uw wensen welke vorm van opvang passend is. Wanneer de keuze op een gastouder valt maken wij samen met de ouders een profiel tijdens een telefonische intake.

Tijdens dit intake gesprek bespreken wij het volgende:

 • Achtergrond Nanny Home Nederland
 • Wensen ouders betreft opvang
 • Natuurlijk: wie is jullie kindje?
 • Selectieproces en werkwijze

Daarna gaan wij voor u op zoek naar een passende gastouder. Uw vacature wordt op onze website geplaatst en wij informeren onze gastouders over uw vraag.

Wanneer wij een passende gastouder gevonden hebben dan stellen we deze per mail aan jullie voor en kunnen jullie een afspraak met haar maken. Wanneer er een match is tussen jullie doen wij de volgende stappen:

 • Contracten opstellen
 • Contracten ondertekenen tijdens koppelingsgesprek bij gastouder thuis
 • Persoonsgegevens en overige formulieren invullen

Wanneer dit allemaal geregeld is kunt u starten met de opvang en krijgt u toegang tot ons systeem. In dit systeem houdt de gastouder de uren per kind bij en kunt u deze goed/ af keuren.

Daarna gaan wij over tot betaling, wij incasseren eerst bij u als ouders en betalen daarna de gastouder uit. Wij werken hier met de verplichte kassiersfunctie.

Omdat wij geregistreerd zijn heeft u recht op kinderopvang toeslag.

Mocht u zelf al een gastouder gevonden hebben dan gaan wij gelijk aan de slag om de bemiddeling tot stand te brengen.

Begeleiding Nanny Home Nederland

Nanny Home Nederland biedt persoonlijke begeleiding voor elk gezin en elke gastouder. Zodra uw kind start bij de gastouder, start ook onze begeleiding.

Begeleiding ouders:

 • Kassiersfunctie, wij verzorgen maandelijks en jaarlijks overzichten met daarin de opvang uren kosten per maand/ per kind. Deze heeft u nodig voor de belastingdienst.
 • Toegang tot systemen van Nanny Home Nederland ten behoeve van urenregistratie controle en financiële overzichten.
 • Doorgeven van informatie per kind/ gezin aan de belastingdienst.
 • Jaarlijkse evaluatie met u als ouder en de gastouder, op de opvanglocatie.
 • Nanny Home Nederland streeft naar open en persoonlijke communicatie. Alle vragen die u heeft kunnen gesteld worden. Op die manier kunnen wij de gewenste kwaliteit van de opvang waarborgen.

Begeleiding gastouder:

 • Maandelijks uitbetalen salaris.
 • Maandelijks en jaarlijks salaris overzichten verzorgen.
 • Toegang tot de systemen van Nanny Home Nederland aangaande de verwerking van uren (per kind), toegang tot de protocollen en formulieren van Nanny Home Nederland aangaande de kwaliteit en borging van de opvang.
 • Na 3 maanden een voortgangsgesprek met gastouder. Daarna jaarlijks.
 • Jaarlijks een evaluatie met u als ouder en de gastouder op de opvanglocatie.
 • Een uitgebreid aanbod aan trainingen gericht op kwaliteitsbevordering van de opvang. De gastouder kan hier vrij aan deelnemen. Ook heeft iedere gastouder een e-learning account om online trainingen te volgen naar behoefte.
 • Toegang tot een online kindvolgsysteem waarmee de ontwikkeling van ieder kind wordt vastgelegd. De gastouder kan aan de hand hiervan haar activiteiten aanbieden en eventuele zorgen op tijd signaleren en bespreekbaar maken.
 • Nanny Home Nederland heeft meerdere coaches in dienst die indien gewenst en op verzoek van de gastouder kan ondersteunen en helpen.
 • Jaarlijks begeleiden bij uitvoeren risico inventarisatie voor de opvanglocatie.

Ook met de gastouders streven wij naar open en persoonlijke communicatie. Wij gaan op een informele manier om met onze gastouders en kennen ze goed. Er is wederzijds vertrouwen.

Verzekeringen

Nanny Home Nederland zorgt dat alle gastouders een aansprakelijkheidsverzekering en ongevallen verzekering hebben.

Ziekte

Op het moment dat een gastouder ziek is stelt ze u als ouder uiteraard zo spoedig mogelijk op de hoogte. Indien gewenst kunt u een beroep doen op Nanny Home Nederland voor vervangende opvang. We kunnen hierbij gebruik maken van andere gastouders óf van een voor Nanny Home Nederland werkende Nanny. Dit gaat altijd in overleg en is op basis van beschikbaarheid.

U bent gedurende de ziekte van de gastouder haar geen vergoeding verschuldigd.

Vakanties

Indien uw gastouder op vakantie gaat, dient zij dit minimaal een maand van tevoren kenbaar te maken. U bent geen vergoeding verschuldigd. De gastouder kan een beroep doen op Nanny Home Nederland om te kijken naar vervangende opvang. U kunt uw vraag hieromtrent neerleggen bij uw gastouder. Ook u dient uw vakantie minimaal een maand van tevoren kenbaar te maken. U bent dan geen vergoeding verschuldigd aan de gastouder. De gastouder mag gedurende uw vakantie een ander kindje opvangen.