Ik wil graag gastouder worden bij Nanny Home Nederland, wat nu?

Als je interesse hebt om als gastouder te werken óf als je al werkt als gastouder maar je je graag bij Nanny Home Nederland aansluit, kun je je hier inschrijven. Wij nemen dan contact met je op voor een eerste kennismakingsgesprek bij jou op de (toekomstige) opvanglocatie. Samen bespreken we de visie op opvang, je plannen en ideeën hoe de opvang vorm te geven en wat er nodig is om jouw opvanglocatie goed van start te kunnen laten gaan. We staan stil bij het aantal kinderen dat je wil gaan opvangen, hoe je je dagen wil indelen, wat je verwacht van Nanny Home Nederland en wat wij van jou verwachten. We bespreken ook hoe je nieuwe klanten kan werven en hoe Nanny Home Nederland je hierbij kan ondersteunen. Zijn we na dit gesprek beiden positief, dan kunnen we een samenwerking aangaan.

Route tot registratie LRKP:
Moet jouw opvanglocatie nog gestart worden, dan zijn er een aantal eisen waar je aan moet voldoen voor je je kan registeren in het Landelijk Register Kinderopvang:
– Je dient minimaal te beschikken over een MBO 2 diploma Helpende Zorg en Welzijn of een daaraan gelijkgesteld diploma. Het Ministerie van Onderwijs heeft een uitgebreide lijst opgesteld van verwante opleidingen die ook voor het gastouderschap kwalificeren. Denk aan opleidingen in de richting Verpleging, Onderwijs en Jeugdzorg. Wij kunnen met jou checken of jouw opleiding voldoet aan de gestelde eisen. Is dit niet het geval? Dan kun je deelnemen aan onze 
Gastouder Diplomaroute.
– Je hebt een geldig EHBO certificaat nodig van het Oranje Kruis en Rode Kruis. Heb je deze niet dan kun je deze via Nanny Home Nederland tegen gereduceerd tarief halen.
– Je dient te beschikken over een VOG waarmee we je registeren en koppelen in het Personenregister.
– Jouw opvanglocatie dient geschikt te zijn om kinderen op te vangen. Denk hierbij aan een geschikte ruimte en kindgerichte materialen. Je dient bijvoorbeeld over bedjes en stoeltjes te beschikken, voldoende speelgoed, voldoende speelruimte enzovoort. Een Risico Inventarisatie helpt ons bij het inventariseren van eventuele knelpunten.  Nanny Home Nederland helpt je hierbij.
– Je dient een pedagogisch werkplan te schrijven. Je mag gebruik maken van het beleidsplan van Nanny Home Nederland. Tijdens de kennismaking hebben we deze met elkaar besproken en weten we of dit aansluit bij jouw manier van werken. Van jou wordt verwacht dat je dit beleidsplan omzet in een werkplan: hoe ga jij je dag vormgeven en wat vind je belangrijk in de omgang met kinderen?
– Je dient je in te schrijven bij de Kamer van Koophandel, zodat je als ZZP’er aan de slag kunt. Heb je al een naam voor jouw bedrijf in gedachte? Als ZZP’er dien je te voldoen aan de eisen die de Belastingdienst aan je stelt. Ouders zijn jouw opdrachtgever. Wij geven je hier graag meer informatie over.

Is bovenstaande allemaal geregeld, dan sturen wij voor jou de aanvraag in bij de gemeente waar de opvang gaat plaatsvinden. De gemeente mag 10 weken de tijd nemen om jouw aanvraag in behandeling te nemen. Zij komen bij jou langs op de opvanglocatie om samen met jou te kijken of jij voldoet aan de eisen die de wet stelt in het kader van veilige kinderopvang. Is dit het geval, dan wordt jij opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en kun je van start!
Gedurende dit hele proces begeleidt Nanny Home Nederland jou waar nodig.

De gemeente kan leges vragen voor het registreren van een opvanglocatie in het Landelijk Register Kinderopvang.

Geregistreerd, wat nu!?
Gefeliciteerd! Je bent geregistreerd als gastouder en kunt aan de slag! Wellicht heb je al gezinnen die zich bij je hebben aangemeld. Zo niet, we helpen je graag met het vormgeven van je acquisitie. Onze ervaring is dat als je eenmaal naamsbekendheid hebt, je via via heel gemakkelijk aan nieuwe kindjes komt.
Als jij of Nanny Home Nederland een gezin heeft gevonden dat gebruik wenst te maken van jouw opvang, plan je een kennismakingsgesprek met het gezin. Verloopt dit voor jullie beiden positief, dan volgt er een koppelingsgesprek. Nanny Home Nederland neemt de benodigde contracten mee naar dit gesprek zodat deze getekend kunnen worden. Ook maken we tijdens dit gesprek praktische afspraken die door Nanny Home Nederland worden vastgelegd in een verslag. Je spreekt met ouders af wanneer de opvang van start gaat, en dan gaat het echt beginnen!

Ondersteuning van Nanny Home Nederland
Nanny Home Nederland biedt je alle ondersteuning om je werk goed uit te kunnen voeren. Je ontvangt van ons alle documenten en een uitgebreid stappenplan. Daarnaast krijg je van ons een account waarop je voor alle kinderen gemakkelijk je uren bij kunt houden. Wij regelen op basis van deze uren de facturatie aan ouders. Verdere begeleiding richt zich op de ondersteuning van jou als gastouder. Denk hierbij aan diverse trainingen waar je aan deel kan nemen, een Kindvolgsysteem die je kan bijhouden voor ieder kind en waar je je activiteiten op kan aanpassen, een jaarlijkse borrel of lunch met andere gastouders en onze Nanny’s, regelmatig een werkbezoek en een jaarlijks evaluatiemoment met de ouders. Alles is gericht op het bieden van kwalitatief goede opvang.

Pedagogisch coach
Nanny Home Nederland heeft diverse coaches in dienst die je kunnen helpen als je vastloopt gedurende je werk. Niet gek, je werkt immers alleen en hebt een zeer verantwoordelijke baan. Heb je moeite met een tafelmoment? Lukt het je niet altijd iedereen op een rustige manier in bed te krijgen? Vind je het om een of andere reden lastig je aandacht evenredig te verdelen over alle kinderen? We denken graag met je mee!