Naam: Petra

Beschikbaarheid: maandag t/m vrijdag

Gewenste werkomgeving: binnen een straal van 15 kilometer vanaf Zutphen

Even voorstellen: Ik ben Petra en ik stel mij graag aan u voor.

Na het afronden van mijn opleiding SPW ben ik direct aan de slag gegaan als Pedagogisch medewerkster. Hier ligt nog steeds mijn passie en interesse. Het zorgen voor kinderen, de begeleiding van en het zien van hun ontwikkeling geeft mij voldoening en plezier. Het kunnen hebben van aandacht voor de behoeften en veiligheid van het individuele kind is voor mij erg belangrijk. Ook wanneer het kind sensitiever is dan andere kinderen.

Het kunnen opzetten van een kinderdagverblijf met een eigen visie waarin het kind de aandacht, vrijheid en mogelijkheid tot ontwikkeling krijgt, is altijd een wens voor mij geweest. Deze wens werd vervuld toen ik de kans kreeg, samen met een vriendin en haar familie, een kinderdagverblijf met onze eigen visie op te zetten. Het is ons samen gelukt deze droom te verwezenlijken en vanaf september 2013 zijn de deuren geopend en ben ik er als pedagogisch medewerkster werkzaam.

Ondanks het feit dat het een fijne werkplek is, merk ik dat het ook hier, vanwege regelgeving en veranderend beleid, lastiger wordt de door ons bedachte visie na te leven en het werk uit te voeren op de manier zoals wij het bedacht hebben. Dit gaat ten koste van de zorg, de aandacht en de ontwikkeling van het kind. In mijn beleving kan ik de kinderen niet meer bieden wat onze visie uitdraagt. Om deze reden heb ik voor mijzelf besloten uit te zoeken wat de mogelijkheden voor mij zijn om een plek te vinden waar ik mijn passie, visie en interesses kan volgen en waar ik mijn kwaliteiten kan toepassen in mijn dagelijks werk.